Zavrieť

ANA KIPSHIDZE, EDUARD BABLIDZE: BALET OPERA NARODOWA WARSZAWA

Chord
Každý tanečník v tomto duete musí byť hudobníkom. Základom tanca v ňom je harmónia medzi tanečníkmi a hudbou. Každý sám aj obaja spolu vyjadrujú špecifický akord alebo zvuk, kopírujúc štruktúru hudby. Každé Pas, adagio, zdvih, skok či zotrvanie bez pohybu, ktorý tanečníci vykonajú, musí byť striktne koordinovaný s hudbou. Rozsah pohybov je identický s s dynamikou hudby. Choreografická štruktúra vychádza z hudobnej štruktúry. Tanečníci nasledujú hudobné vzorce, ktoré vychádzajú z hudobných nástrojov. Reč tela sa adaptuje z hudobného rytmu.

„Sledujúc predošlý ročník festivalu CHOREA som si s radosťou všimol, že sa program koncentroval na modernú baletnú techniku. To bolo mojou najväčšou inšpiráciou pri vytvorení tohto duetu – použiť moderný pohybový jazyk, založený na klasickom tanci.“

Eduard Bablidze, autor choreografie, tanečník

Ana Kipshidze
Pochádza z Gruzínska, študovala v Tbilisi na Štátnej umeleckej škole Vachtanga Čabukianiho. Ihneď po štúdiu sa stala prvou sólsitkou Gruzínskej štátnej opery, kam sa po ročnej anabáze v poľskej Poznani vrátila na ďalšie tri roky. Od roku 2005 do roku 2008 pôsobila ako sólistka v Gdaňsku, v Baltskej opere. V roku 2008 prešla do poľskej Národnej opery vo Varšave, kde už desať rokov účinkuje ako sólistka.

Eduard Bablidze
Narodil sa v Gruzínsku, študoval tanec na Štátnej umeleckej škole Vachtanga Čabukianiho v Tbilisi, tanečnú pedagogiku na Hudobnej univerzite Fryderyka Chopina vo Varšave tiež manažmen na Varšavskej univerzite.

Desať rokov bol prvým sólistom v Gruzínskej štátnej opere v Tbilisi, v Poľsku pôsobí od roku 2001. Bol sólistom Poznaňskej opery, Baltskej opery v Gdaňsku a 8 rokov v Národnej opere vo Varšave ako tanečník a choreograf. Momentálne sa okrem galavystúpení venuje choreografickej a pedagogickej práci v Krakovskej opere.

Ana Kipshidze a Eduard Bablidze vystúpia na večeroch CHOREA GALA v Košiciach a Bratislave, 9. a 10. júna 2018.