Zavrieť

Chorea 2024

Kráľovský dánsky balet

Kráľovský dánsky balet je jednou z najznámejších svetových baletných spoločností. Bol založený v roku 1748 v Kongens Nytorv, kde sa nachádza dodnes.

Toto umelecké teleso vedie umelecký riaditeľ Nikolaj Hübbe. Jadrom Kráľovského dánskeho baletu je tradícia Bournonville, pomenovaná po Augustovi Bournonvilleovi, ktorý viedol súbor v 30. rokoch 19. storočia.

Balet má v repertoári mnohé svetoznáme klasické balety, ale takisto dáva priestor mladšej generácii choreografov a modernej baletnej tvorbe.

Toto prestížne baletné teleso predstavilo svoje umenie v mnohých krajinách sveta a je držiteľom prestížnych baletných ocenení. Dnes je The Royal Danish Ballet moderným baletným súborom s dánskymi a medzinárodnými tanečníkmi.

Grécka národná opera

Grécka národná opera (GNO) bola založená v roku 1939 z iniciatívy Kostisa Bastiasa, autora a novinára, riaditeľa Kráľovského (Národného) divadla a riaditeľa umenia a literatúry v autoritatívnom Metaxasovom režime. Jeho založenie nadviazalo na 150-ročnú rozkvitajúcu opernú tradíciu na Iónskych ostrovoch, neokupovaných Osmanmi, ako aj na polstoročie činnosti najvýznamnejšieho gréckeho súkromného operného súboru, známeho ako Helénska melodráma (1888-1943). Novozaložená spoločnosť spočiatku pôsobila ako súčasť Kráľovského divadla a vystupovala na hlavnej scéne na ulici Aghiou Constantinou.

Repertoár gréckej národnej opery od začiatku tvorili opery, operety a balety.

V roku 1944, pred oslobodením od nemeckej okupácie, bol súbor oddelený od Národného divadla a nastúpil na samostatný kurz pod názvom Grécka národná opera. Teleso sídlilo v starom divadle Olympia na ulici Academias. Jeho prvou inscenáciou bola Rhea, opera gréckeho skladateľa Spyridona-Filiskosa Samarasa. Prvým riaditeľom spoločnosti bol skladateľ Manolis Kalomiris.

V roku 1958 bolo slávnostne otvorené novopostavené divadlo Olympia slávnostnou premiérou Verdiho Aidy. Repertoár spoločnosti sa v nasledujúcich rokoch výrazne rozšíril, čím sa zvýraznilo jej vzdelávacie poslanie v súlade s filozofiou zodpovedajúcou dnešnej koncepcii kultúrneho manažmentu. Každé umelecké obdobie zahŕňalo asi 20 inscenácií, pričom grécku premiéru malo celkovo asi 30 diel. Repertoár zahŕňal všetky obdobia, od baroka po súčasnú tvorbu, a všetky školy, od talianskej, francúzskej a nemeckej školy až po národné školy východnej Európy a diela gréckych skladateľov. Významné predstavenia v hlavnej úlohe s Mariou Callas sa odohrali v Odeone Herodes Atticus, ako aj v antickom divadle Epidaurus.

Les Grands Ballets Canadiens

Les Grands Ballets Canadiens založila v Montreale v roku 1957 Ludmilla Chiriaeff, ktorá snívala o vytvorení prvého profesionálneho baletného súboru v Québecu, ktorý by všetkým ukázal krásu tanca. Odvtedy sa teleso rozvinulo do tvorivej a produkčnej spoločnosti, ktorej poslaním je vniesť ducha klasického baletu do všetkých druhov tanca.

Dnes baletný súbor zahŕňa asi päťdesiat kanadských a medzinárodných tanečníkov a rovnako veľa hudobníkov pôsobiacich v Les Grands Ballets Orchestra. Les Grands Ballets, základný kameň quebecké tanečnej scény, sídli v Montreale v srdci umeleckej štvrte Quartier des Spectacles.

Ivan Cavallari pôsobí ako umelecký riaditeľ Les Grands Ballets od roku 2017. S Ivanom na čele sa repertoár súboru neustále rozširuje, aby predstavil skvelú baletnú klasiku a objavil nové tanečné štýly spolu s poprednými a začínajúcimi súčasnými tvorcami.

Balet Štátneho divadla Salzburg

Salzburské štátne divadlo je vedúcou a najvplyvnejšou inštitúciou divadelného umenia v meste a spolkovej krajine Salzburg s celoročnou prevádzkou. Divadlo je domovom opery, divadla, tanca a divadla pre mladých divákov „Junges Land“, štyroch živých a významných súborov pod jednou strechou. Divadlo hrá 400 predstavení každú sezónu, ktorá trvá od septembra do júna.

Hlavná budova divadla sa nachádza vedľa záhrad Mirabell a má kapacitu 707 divákov. Každú sezónu sa v Štátnom divadle predstaví celkom 25 nových inscenácií. Popri moderných a súčasných inscenáciách sa inscenujú aj klasické diela. V Štátnom divadle pracuje 340 ľudí z 35 rôznych krajín.

Od roku 2017/2018 je Reginaldo Oliveira baletným riaditeľom a choreografom Štátneho divadla v Salzburgu.

Balet Győr

V roku 1979 sa absolventi Maďarského štátneho baletného inštitútu rozhodli zostať spolu a založili si súbor. Presvedčili Ivana Markó, ktorý sa rozlúčil so svetoznámym telesom Mauricea Béjarta, aby prišiel do Győru a stal sa lídrom nového baletného telesa.

V roku 1991, odchodom zakladajúceho riaditeľa, prevzal vedenie súboru János Kiss a tým Győrský súbor vstúpil do novej éry. Aj po zmene lídra sa súbor dokázal rozvíjať, rok čo rok zvyšovať umeleckú úroveň a otvárať svojmu publiku stále širší obzor. Jeho vytrvalá umelecká tvorba posledného dva a pol desaťročia bola korunovaná mnohými úspechmi.

V posledných sezónach teleso spolupracovalo s renomovanými choreografmi ako Robert North, Ben Van Cauwenbergh, Christopher Bruce, Cayetano Soto, jr. Gyula Harangozó, András Lukács, Leo Mujic, Gustavo Ramirez Sansano či György Vámos.

V roku 2015, menovaním bývalého tanečníka Lászlóa Velekeiho za umeleckého riaditeľa, nastala v živote súboru opäť  nová éra. Meno mladého choreografa sa spája s jeho vlastnými dielami v podaní baletu Győr.

Albarden Company

Toto tanečné teleso vytvorila choreografka Claire PERNETTE, 38 rokov.

Táto pôvodne vyštudovaná hudobná skladateľka v roku 2013 promovala ako učiteľka tanca v Paríži. Potom tancovala pre Bea Buffin a v CobosMika Company.

Od roku 2018 je pedagogičkou tanca pre CobosMika Company a tvorí choreografie pre študentov tanečných vzdelávacích programov ako aj

pre umelecké teleso Albarden Company, ktoré založila.

Od roku 2018 je lektorkou súčasného tanca v CobosMika Company

a tvorí choreografie pre študentov (Ambas v roku 2022, Holy

Smoke 2024) a pre jej vlastné umelecké teleso „Albarden Company“ (Beh 2019, Treasure Box 2021, Volver 2022, Do you copy 2023).

INVERSEDANCE

INVERSEDANCE | Spoločnosť Zoltana Fodora bola založená Nadáciou Performing and Creative Arts Foundation po niekoľkých rokoch fungovania ako projektová spoločnosť. Jej členovia sú ocenení, profesionálni tanečníci pod vedením tanečníka-choreografa Zoltána Fodora.

Zoltán Fodor debutoval ako choreograf v roku 2005 vytvorením diela pre Budapeštianske tanečné divadlo a neskôr spolupracoval na niekoľkých samostatných projektoch a vytvoril choreografie pre mnohé dlhoročné školy, ako aj nezávislé a národné súbory.

Ako organizácia scénických umení je teleso otvorené všetkým iniciatívam s cieľom pomôcť každému, najmä mladšej generácii, aby si viac vážila umenie. Pomocou jazyka moderného a súčasného tanca sa snaží vytvárať predstavenia, ktoré reflektujú záležitosti minulosti a súčasnosti, a zároveň vyzývajú k hre a angažovaniu sa, sú zaujímavé a zároveň nútia zamyslieť sa.

Repertoár súboru obsahuje tanečné vystúpenia pre dospelé aj mladé publikum. Cieľom súboru mimo národnej tanečnej scény je zúčastniť sa na medzinárodnej úrovni, aby prispeli k uznaniu, ktoré si táto krásna forma umenia zaslúži.